gezocht: hulp bij het onderhoud van natuurterrein "Natuurrijk"

Categorieën:
activiteiten, hobby, tuin
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

gezocht: hulp bij het onderhoud van natuurterrein "Natuurrijk"

De Stichting Natuurrijk is ruim een jaar geleden opgericht, maar nog niet naar buiten getreden.
Informatie over de stichting en het natuurterrein Natuurrijk kunt u vinden op de website: stichtingnatuurrijk.nl

De Stichting Natuurrijk beheert het natuurterrein “Natuurrijk” van 1,2 ha, dat gelegen is in Ouderkerk ad IJssel. Met de provincie Zuid-Holland zijn besprekingen gaande over toevoeging van 2 ha weiland met natuurbestemming aan Natuurrijk.

Voor het beheer van Natuurrijk en het voorliggende land dat nu nog van de provincie is, maar gedeeltelijk reeds door de Stichting wordt beheerd, worden vrijwilligers gevraagd.
De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd: maaien, hooien, zaaien, zagen, snoeien, plukken, nestkasten schoonmaken, wilgen knotten, graven, baggeren, enz, enz.

Kennis van de natuur is niet vereist, maar interesse in de natuur is wel gewenst. De werkzaamheden worden begeleid, waarbij het de bedoeling is dat kennis van de natuur en in het bijzonder de natuur en het kleinschalige beheer ervan op Natuurrijk, wordt overgedragen.

De tijdstippen waarop gewerkt zal worden zullen in overleg met de vrijwilliger(s) worden bepaald en zijn afhankelijk van beschikbare dagdelen en het weer.

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met ondergetekende.
Kees Beaart (voorzitter Stichting Natuurrijk)

gepubliceerd: 16 juni 2020
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.